Privacy en Disclaimer

Copyright

De inhoud van deze website en de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Sfeerhuis Baan vof en/of in voorkomende gevallen bij haar leveranciers. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Sfeerhuis Baan vof niet instaan voor de volledigheid, juistheid en/of voortdurende actualiteit van de gegevens. Sfeerhuis Baan vof aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit en/of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de bereikbaarheid van de website.

Privacybescherming

Door het invoeren van persoonlijke gegevens op de website van Sfeerhuis Baan vof gaat u ermee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in één of meerdere databases. Sfeerhuis Baan vof respecteert de algemene privacyregels en draagt zorg dat persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. Op verzoek kunnen de betreffende gegevens eventueel worden verwijderd.

Statistische informatie

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.